• HÜDAİ KAPLICALARI
  Sağlık ve huzur kaynağı, dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları
 • TARİHİ SANDIKLI EVLERİ
  Tarihin görkemli tanıkları: ünlü, tarihi Sandıklı evleri
 • YUNUS EMRE
  Aşkın, sevginin efendisi gönüller sultanı: Yunus Emre
DUYURULAR
ODA ÜYELİK AİDATLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Sayın Üyemiz;

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun’da yapılan düzenlemeye göre yapılandırmadan yararlanma şekilleri ve son yapılandırma tarihi aşağıdaki gibidir:

 • 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; üyelerimizin Odamız’a olan aidat borç asılları, Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.
 • Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde Oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür.
 • Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan (17/11/2020) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
 • Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 • Üyelerimiz Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/01/2021) başvuruda bulunacaklardır.
 • Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28/02/2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 07.2021) ödemesi gerekmektedir.
 • Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üyelerimiz tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
 • Üyelerimiz toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. (Maximum ve Bonus Kartları)
 • Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 1/12/2020 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019
Teşviklerden faydalanabilmek için firmalarımız İş-Kur Müdürlüğüne kayıtlı olmalıdır.
İşçilerin geçmiş son 3 ay içinde en fazla 10 gün sigortalı olmalıdır.
İşçiler de İş-Kur da kayıtlı olmalıdır.
Bununla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işe alınacak kişinin teşvikten faydalanıp/faydalanamayacağı ile ilgili bilgi alınabilecektir.

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK

Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenen iş dünyasını kazanmaya davet ediyoruz. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş dünyasına yeni fırsatlar sunuyor.
İstihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitimine katılanların; 1 yıla kadar net asgari ücret tutarındaki maaşı ile iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
Sizde en az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak istihdam seferberliğine katılın, hem işinizi ve iş gücünüzü geliştirin hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun.

AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZE
ÖNEMLİ DUYURU
21 Şubat 2017 Salı günü saat 16:00 ' da Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Petrol ve LPG Piyasası Denetçilerinin katkılarıyla il bazında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenecektir.
Toplantıda konuşulmasını istediğiniz konu ve cevaplanmasını istediğiniz sorular varsa 20 Şubat 2017 (bugün) saat 17:00' a kadar sanayi.net03@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.
Bahsi geçen toplantıya AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZİN katılımı faydalarına olacaktır.
İlanen duyurulur.

KARAYOLU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ (İPTAL EDİLMESİ GEREKEN YETKİ BELGELERİ)

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda,Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)13 üncü maddesinde yer alna asgari kapasite dışındaki  şartı/şartları kaybetmiş ve bunun neticesinde iptal edilmesi gereken yetki belgesi sahiplerine,durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek için,KTY'nin 78 inci maddesinin 9 uncı fıkrası uyarınca 90 günlük süre tanınması hakkında,Bakanlıklarınca alınan 15.09.2014 tarih ve 46565 sayılı Bakanlık oluru alındığı bilgisi verilmiştir  üyelerimize duyurulur.

ÇEV VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AMBALAJ BİLDİRİMLERİ HK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen yazıya istinaden Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği ile ambalaj üreticileri piyasaya sürenler ve tedarikçilere yükümlülükler getirilmiş olup,cezai işlem uygulanacağından üyelerimizin gerekli işlemleri yaptırması gerekmektedir

HİJYEN EĞİTİMİ HAKKINDA

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Pazarlama ve perakende satış yapan işyerleri, Yiyecek ve içecek Malzemesi satan İşyerleri, Toplum sağlığını koruyucu hizmetler, gıda teknolojisi adı altında hijyen eğitimi verilecek.Kursa katılacak üyelerimizin 10 Ocak 2014 tarihine kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


 

FATURA VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU 01/01/2014 DE BAŞLAYACAK

http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/SİCİL_NUMARASI.pdf_476.pdf

AŞ VE LTD ŞİRKETLERE DUYURU

6120 SAYILI Türk Ticaret Kanunun 409 maddesine göre Anonim Şirketler, 617 maddesine göre de Limited Şirketler, her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır.

Yine Türk Ticaret kanunun 422 ve 617. maddesine istinaden adı geçen LİMİTED ve ANONİM ŞİRKETLER bu genel kurullara ait tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Önemle duyurulur

TÜZEL KİŞİYİ TEMSİLEN SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MÜDÜRLER HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, görev sürelerinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini ya da müdürlük görevini sürdürürler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yani 01.10.2012 tarihine kadar istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir.

   Ancak, yönetim kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğu tüzel kişi ortakların temsilcilerinden oluşan anonim şirketlerde, söz konusu üyelerin, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde farklı zamanlarda istifa etmeleri ve yerlerine seçilecek üyelerin tescil edilmesi suretiyle Kanuna uyum sağlayabileceklerdir. Yani, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde alınan istifa ve atamaya ilişkin kararlar tescil edildikten sonra aynı koşulu korumak kaydıyla daha sonra alınan istifa ve atama kararının tescili talep edilebilecek, böylece yönetim kurulunun çoğunluğu veya tamamı değiştirilebilecektir.

   Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de, aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanunu m.623 hükmünün gereği yerine getirilir. (Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.25/f.1)

HABERLER / DUYURULAR
 
Yazı boyutu: 12 Punto15 Punto18 Punto20 Punto
TURİZM VE YUNUS EMRE DERNEĞİ KURULMASI İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
2012-04-27


TURİZM VE YUNUS EMRE DERNEĞİ KURULMASI İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.

Belediye başkanı,Meslek Odaları Başkanları,Park ve Safran otel yetkilileri ve Sandıklı yerel araştırmacılar ve ticaret Odası Meclis ve Disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla Teras restaurantda bir istişare toplantısı yapıldı.Tüm katılımcılar istişarede böyle bir derneğe ihtiyaç olduğu fikrinde birleştiler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÖZER’in toplantıda yaptığı konuşmada

Geçen yıl Yunus Emre anma etkinliklerinden hemen sonra odamızda ilçemizdeki araştırmacıların katılımıyla bu güne kadar beş adet toplantı yapıldı. Bu toplantılarda Yunus Emre’nin ilçemizdeki türbesinin kamuoyuna nasıl tanıtabileceği hakkında görüşmeler yapıldı. İlçemizde turizm kültür müdürlüklerinin bulunmaması ilimizdeki turizm ve kültür müdürlüğü internet sayfalarında ve turizm haritalarında ilçemizdeki Yunus Emre türbesi ve önemli tarihi yerlerinden hiç yer verilmediği tespit edildi. Bu eksikliğin giderilmesi için ilçemizde gönüllü yöneticiler tarafından kurulacak bir tüzel kişilik (Yunus Emre Derneği) kurulması kararlaştırılmıştır.

Yine Odamız Meclis çalışmaları içerisinde bu konu görüşüldü. İlçemiz ekonominsin geleceğinde turizmin önemi dikkate çekilerek Hüdai kaplıcalarında birçok il merkezlerinde olmayan iki adet 5 yıldızlı otelin faaliyete geçtiğini, arkasındanda yenilerinin geleceği ilçemizin bu turizm şehri hüviyeti kazanacağı buna göre derneğin Sandıklı turizm ve Yunus Emre derneği olması tavsiyesi çıkmıştır.

Bilindiği gibi Teras restaurantı Belediye Başkanımız İsmail Bey başkanlığı döneminde yapılması sağlanmış ve meslek Yüksek Okuluna işletmesini vermiş ve bu güne kadar güzel bir şekilde ilçemizde hizmet vermiştir. Rektör seçimi ve idareci değişimleri neticesinde Meslek Yüksek Okulu bu restautantı işletmeciliğinden vaz geçtiklerini bildirdiler. Bizde bu tesisin yeni kurulacak derneğe Ticaret odasına ve ilçemizdeki etkinliklerde kullanılması için tahsis etme kararı aldık.

Değerli dostlarımız ilçemiz tarihinden bu güne kadar şifa dağıtan termal, tabii güzellikleri, Akdağ milli park, zengin tarihi arkeolojik kalıntıları Yunus Emre ve Taptuk Emre’nin ilçemizdeki türbelerin tanıtımında derneğimize önemli vazifeler düşecektir. İlçemizin tarihi zenginliklerinin den bazılarını kısaca hatırlayalım.

1-Tarihi Eti devletinin ilk başkenti M.Ö 2700-2000 yılları arasında ilçemiz kusura kasabasında olduğu,1935-36,37 yıllarında İngiltere Oxford üniversitesi bu başkente ait höyük kazısı yapılmış kalkolitik bakır çağı ve eti çağına ait birçok tarihi eser çıkarılmış ve Afyon müzesinde sergilenmektedir. Bu kazı çalışmaları yarım kalmış olup, üniversitelerimizin arkeoloji bölümlerine bu kazının devamı için çalışmalar yapılmalıdır. Etilerin sonraki başkenti hatuşaş gibi tanıtımı yapılmalıdır

2- Firikyalılar döneminde ilçemiz pentopolis olup beş önemli şehir vardır. Bu şehirlerde kazı yapılmamasına  rağmen Koçhisar’da bir ev yapımı için temel kazısında Bronzdan tanrıca heykelleri çıkmış olup,bu gün afyon müzesinin en önemli eserlerindendir,bu beş şehir Hieropolis,Otrus,Bruzus,Eucarpeia,Stektorion şehirleri kendi paralarını basan şehirler olup afyon müzesinde bu şehirlere ait 60 adet özel baskı sikke para bulunmaktadır Firik vadisi turizm çalışmaları Eskişehir-Kütahya-Afyon İhsaniye arasında düşünülen turizme ilçemiz mutlaka katılmalı.

3-Hıristiyanlar için çok önemli olan Aziz Aberkius ilçemizde yaşamış1888 yılında İngiliz tarihçi Ramsey Pentopolis şehirlerini incelemek için ilçemize geldiğinde hüdai kaplıcalarında gördüğü Hıristiyanlar için çok önemli olan Aziz Aberkius anıtını Vatikan’a haber vermiş, vatikanda anıtı padişahtan istemiş 1893 yılında sandıklıdan bu anıtı Vatikan gönderilmiş. Tüm belgeler ve resimleri elimizde mevcut, bu gün vatikanda bu anıt sergilenmektedir. Kurulacak olan derneğimizin bu anıtı ilçemize iadesi için turizm bakanlığına müracaat edip, vatikandan istenmeli verilmezse bir mahkeme ile alınması için çaba gösterilmeli anıt gerçek yerinde sergilenmesi sağlanmalıdır.

Gecenin sonunda Emekli Öğretmen-Araştırmacı Hüseyin HÜSREVOĞLU Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 29 Nisan 1927 tarihli eski yazı ve mühürlü olarak üyeye verilen belge açıklaması ile beraber Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özere takdim edildi.


Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Resmi İnternet Sitesi
Çay Mahallesi Dereboyu Sokak No:49 Sandıklı / Afyonkarahisar
sandiklitso@tobb.org.tr