• HÜDAİ KAPLICALARI
  Sağlık ve huzur kaynağı, dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları
 • TARİHİ SANDIKLI EVLERİ
  Tarihin görkemli tanıkları: ünlü, tarihi Sandıklı evleri
 • YUNUS EMRE
  Aşkın, sevginin efendisi gönüller sultanı: Yunus Emre
DUYURULAR
ODA ÜYELİK AİDATLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Sayın Üyemiz;

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun’da yapılan düzenlemeye göre yapılandırmadan yararlanma şekilleri ve son yapılandırma tarihi aşağıdaki gibidir:

 • 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; üyelerimizin Odamız’a olan aidat borç asılları, Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.
 • Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde Oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür.
 • Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan (17/11/2020) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
 • Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 • Üyelerimiz Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/01/2021) başvuruda bulunacaklardır.
 • Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28/02/2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 07.2021) ödemesi gerekmektedir.
 • Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üyelerimiz tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
 • Üyelerimiz toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. (Maximum ve Bonus Kartları)
 • Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 1/12/2020 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019
Teşviklerden faydalanabilmek için firmalarımız İş-Kur Müdürlüğüne kayıtlı olmalıdır.
İşçilerin geçmiş son 3 ay içinde en fazla 10 gün sigortalı olmalıdır.
İşçiler de İş-Kur da kayıtlı olmalıdır.
Bununla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işe alınacak kişinin teşvikten faydalanıp/faydalanamayacağı ile ilgili bilgi alınabilecektir.

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK

Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenen iş dünyasını kazanmaya davet ediyoruz. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş dünyasına yeni fırsatlar sunuyor.
İstihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitimine katılanların; 1 yıla kadar net asgari ücret tutarındaki maaşı ile iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
Sizde en az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak istihdam seferberliğine katılın, hem işinizi ve iş gücünüzü geliştirin hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun.

AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZE
ÖNEMLİ DUYURU
21 Şubat 2017 Salı günü saat 16:00 ' da Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Petrol ve LPG Piyasası Denetçilerinin katkılarıyla il bazında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenecektir.
Toplantıda konuşulmasını istediğiniz konu ve cevaplanmasını istediğiniz sorular varsa 20 Şubat 2017 (bugün) saat 17:00' a kadar sanayi.net03@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.
Bahsi geçen toplantıya AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZİN katılımı faydalarına olacaktır.
İlanen duyurulur.

KARAYOLU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ (İPTAL EDİLMESİ GEREKEN YETKİ BELGELERİ)

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda,Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)13 üncü maddesinde yer alna asgari kapasite dışındaki  şartı/şartları kaybetmiş ve bunun neticesinde iptal edilmesi gereken yetki belgesi sahiplerine,durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek için,KTY'nin 78 inci maddesinin 9 uncı fıkrası uyarınca 90 günlük süre tanınması hakkında,Bakanlıklarınca alınan 15.09.2014 tarih ve 46565 sayılı Bakanlık oluru alındığı bilgisi verilmiştir  üyelerimize duyurulur.

ÇEV VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AMBALAJ BİLDİRİMLERİ HK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen yazıya istinaden Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği ile ambalaj üreticileri piyasaya sürenler ve tedarikçilere yükümlülükler getirilmiş olup,cezai işlem uygulanacağından üyelerimizin gerekli işlemleri yaptırması gerekmektedir

HİJYEN EĞİTİMİ HAKKINDA

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Pazarlama ve perakende satış yapan işyerleri, Yiyecek ve içecek Malzemesi satan İşyerleri, Toplum sağlığını koruyucu hizmetler, gıda teknolojisi adı altında hijyen eğitimi verilecek.Kursa katılacak üyelerimizin 10 Ocak 2014 tarihine kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


 

FATURA VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU 01/01/2014 DE BAŞLAYACAK

http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/SİCİL_NUMARASI.pdf_476.pdf

AŞ VE LTD ŞİRKETLERE DUYURU

6120 SAYILI Türk Ticaret Kanunun 409 maddesine göre Anonim Şirketler, 617 maddesine göre de Limited Şirketler, her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır.

Yine Türk Ticaret kanunun 422 ve 617. maddesine istinaden adı geçen LİMİTED ve ANONİM ŞİRKETLER bu genel kurullara ait tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Önemle duyurulur

TÜZEL KİŞİYİ TEMSİLEN SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MÜDÜRLER HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, görev sürelerinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini ya da müdürlük görevini sürdürürler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yani 01.10.2012 tarihine kadar istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir.

   Ancak, yönetim kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğu tüzel kişi ortakların temsilcilerinden oluşan anonim şirketlerde, söz konusu üyelerin, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde farklı zamanlarda istifa etmeleri ve yerlerine seçilecek üyelerin tescil edilmesi suretiyle Kanuna uyum sağlayabileceklerdir. Yani, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde alınan istifa ve atamaya ilişkin kararlar tescil edildikten sonra aynı koşulu korumak kaydıyla daha sonra alınan istifa ve atama kararının tescili talep edilebilecek, böylece yönetim kurulunun çoğunluğu veya tamamı değiştirilebilecektir.

   Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de, aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanunu m.623 hükmünün gereği yerine getirilir. (Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.25/f.1)

HABERLER / DUYURULAR
 
Yazı boyutu: 12 Punto15 Punto18 Punto20 Punto
GÖLLER BÖLGESİ ETKİLEŞİM PLANI
2012-10-22


GÖLLER BÖLGESİ ETKİLEŞİM PLANI

AFYON ÇALIŞTAY RAPoRU 

GİRİŞ

Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle, Tarihi Kentler Birliği

adına, ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanan Kültür Öncelikli

Bölgesel Yol Haritaları, doğal ve kültürel değerleri açısından

zengin bölgelerde; yerel değerlerin kalkınmaya entegre edildiği

gelecek kurgularını yönlendirmeyi ve işbirliği temelli yaklaşımları

geliştirmeyi hedefler. Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları

programı kapsamında hazırlanan Göller Bölgesi Etkileşim Planı

katılımcı bir yöntemle hazırlanmakta olup, Göller Bölgesi’nin

doğal ve kültürel değerlerini temel alan gelişme stratejilerini

tanımlamayı amaçlamaktadır.

Göller Bölgesi Etkileşim Planı’nın hazırlık sürecinde ilk olarak

Burdur Çalıştayı düzenlenmiş, buradan elde edilen veriler

doğrultusunda taslak plan raporu hazırlanmıştır. Taslak raporun

sunulduğu kamu, yerel, sivil ve özel kesimler ise ikinci kez Afyon

Çalıştayı’nda bir araya gelmiştir. Etkileşim Planı’nın tematik

stratejilerinin açıklandığı toplantıda, temel tartışma konularını

Afyonkarahisar’ın bölgesel ölçekte çevresiyle kurduğu ilişki, ilin

Göller Bölgesi’ndeki yeri ve kentsel gelişme oluşturmuştur.

Burdur ve Afyon Çalıştaylarından elde edilen veriler

doğrultusunda Göller Bölgesi Etkileşim Planı 2012 yılı sonunda

sonlandırılacaktır.

ÇALIŞTAY YÖNTEMİ

Kamu, yerel, özel ve sivil kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı Çalıştay

genel toplantı düzeninde, tek oturumda gerçekleşmiştir. Şehir plancısı ve

ÇEKÜL Gönüllüsü A. Faruk Göksu tarafından yönetilen çalıştayda, Burdur

Çalıştayı’ndaki tartışmalar doğrultusunda hazırlanan “Göller Bölgesi Etkileşim

Planı” taslak raporu sistematik bir çerçevede sunulmuş, buna ek olarak

Afyonkarahisar özelinde, üst ölçekten alt ölçeğe doğru bir bakış açısıyla

tartışılmıştır. Çalıştayda üzerinde durulan tartışma başlıkları;

▪▪ Bölgesel Bakış: Afyonkarahisar’ın çevresi ve Göller Bölgesi’ndeki yeri

→→ Burdur Çalıştayı’nın Sonuçları: BEK Analizi ve 10 Temel İlke

→→ Göller Bölgesi Etkileşim Planı

→→ Tematik Stratejiler ve Ürünler: Eko, Yol, Kıyı, Su

→→ Göller Bölgesi Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi

▪▪ Kentsel ölçekte Afyonkarahisar’a bakış

şeklinde belirlenmiştir.

GÖLLER BÖLGESİ ETKİLEŞİM KAPSAMINDA AFYON BÖLGE ÇALIŞTAYI YAPILDI

            Toplantıya Sandıklı Belediye Başkan yardımcısı Ahmet ŞAHİN,Kent Konseyi Başkanı Lütfi ÖNER,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa ÖZER,Sandıklı Kültür Varlıkları Koruma ve Yaşatma Dergi Başkanı Ekrem ÇAVUŞ,,Mimarlar Odası Temsilcisi Ziya DAZKIR,Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Ali ÖZESKİ katıldı.Toplantıda söz alan Sandıklı heyeti bu planda yer alması için Yunus Emre ve Tabduk  Emre türbeler ve Hüdai kaplıcalarında 125 yıl önce bulunan ve bugün Vatikan müzesinde sergilenen Aziz Aberkios’un mezar anıtı hakkında görüşlerini belirttiler .Toplantı neticesinde elde edilen öneriler bölümünde 11 öneri içersine ilçemiz’inde dahil olması sağlanmıştır.

ÖNERİLER

• Tarihsel kent birliklerinin kurulması

• Frig Vadisi projeleri

• Yöresel ürün ve el sanatların tanıtımı ve pazarlanması

• Göllerde yaban hayatın korunmasına dair projeler

• Alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi

• Bölgesel “Deprem Programı”nın geliştirilmesi

• Organik gül yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması

• Avercius Marcellus’un mezar anıtı (Sandıklı) – St.

Paul Yolu – Akdağ Milli Parkı birlikteliğini temel alan

bir gezi rotasının oluşturulması

• Endemik turizminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

• Afyon – Uşak – Burdur kentlerini temel alan bir günlük

gezi programı geliştirilmesi

• Mübadele ile yöreyi terk eden Ermeni nüfusla ilişki

kurulmasına yönelik proje geliştirilmesi


Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Resmi İnternet Sitesi
Çay Mahallesi Dereboyu Sokak No:49 Sandıklı / Afyonkarahisar
sandiklitso@tobb.org.tr