• HÜDAİ KAPLICALARI
  Sağlık ve huzur kaynağı, dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları
 • TARİHİ SANDIKLI EVLERİ
  Tarihin görkemli tanıkları: ünlü, tarihi Sandıklı evleri
 • YUNUS EMRE
  Aşkın, sevginin efendisi gönüller sultanı: Yunus Emre
DUYURULAR
ODA ÜYELİK AİDATLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Sayın Üyemiz;

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun’da yapılan düzenlemeye göre yapılandırmadan yararlanma şekilleri ve son yapılandırma tarihi aşağıdaki gibidir:

 • 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; üyelerimizin Odamız’a olan aidat borç asılları, Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.
 • Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde Oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür.
 • Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan (17/11/2020) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
 • Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 • Üyelerimiz Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/01/2021) başvuruda bulunacaklardır.
 • Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28/02/2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 07.2021) ödemesi gerekmektedir.
 • Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üyelerimiz tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
 • Üyelerimiz toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. (Maximum ve Bonus Kartları)
 • Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 1/12/2020 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019
Teşviklerden faydalanabilmek için firmalarımız İş-Kur Müdürlüğüne kayıtlı olmalıdır.
İşçilerin geçmiş son 3 ay içinde en fazla 10 gün sigortalı olmalıdır.
İşçiler de İş-Kur da kayıtlı olmalıdır.
Bununla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işe alınacak kişinin teşvikten faydalanıp/faydalanamayacağı ile ilgili bilgi alınabilecektir.

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK

Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenen iş dünyasını kazanmaya davet ediyoruz. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş dünyasına yeni fırsatlar sunuyor.
İstihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitimine katılanların; 1 yıla kadar net asgari ücret tutarındaki maaşı ile iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
Sizde en az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak istihdam seferberliğine katılın, hem işinizi ve iş gücünüzü geliştirin hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun.

AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZE
ÖNEMLİ DUYURU
21 Şubat 2017 Salı günü saat 16:00 ' da Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Petrol ve LPG Piyasası Denetçilerinin katkılarıyla il bazında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenecektir.
Toplantıda konuşulmasını istediğiniz konu ve cevaplanmasını istediğiniz sorular varsa 20 Şubat 2017 (bugün) saat 17:00' a kadar sanayi.net03@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.
Bahsi geçen toplantıya AKARYAKIT SATICI ÜYELERİMİZİN katılımı faydalarına olacaktır.
İlanen duyurulur.

KARAYOLU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ (İPTAL EDİLMESİ GEREKEN YETKİ BELGELERİ)

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda,Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)13 üncü maddesinde yer alna asgari kapasite dışındaki  şartı/şartları kaybetmiş ve bunun neticesinde iptal edilmesi gereken yetki belgesi sahiplerine,durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek için,KTY'nin 78 inci maddesinin 9 uncı fıkrası uyarınca 90 günlük süre tanınması hakkında,Bakanlıklarınca alınan 15.09.2014 tarih ve 46565 sayılı Bakanlık oluru alındığı bilgisi verilmiştir  üyelerimize duyurulur.

ÇEV VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AMBALAJ BİLDİRİMLERİ HK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen yazıya istinaden Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği ile ambalaj üreticileri piyasaya sürenler ve tedarikçilere yükümlülükler getirilmiş olup,cezai işlem uygulanacağından üyelerimizin gerekli işlemleri yaptırması gerekmektedir

HİJYEN EĞİTİMİ HAKKINDA

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Pazarlama ve perakende satış yapan işyerleri, Yiyecek ve içecek Malzemesi satan İşyerleri, Toplum sağlığını koruyucu hizmetler, gıda teknolojisi adı altında hijyen eğitimi verilecek.Kursa katılacak üyelerimizin 10 Ocak 2014 tarihine kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


 

FATURA VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU 01/01/2014 DE BAŞLAYACAK

http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/SİCİL_NUMARASI.pdf_476.pdf

AŞ VE LTD ŞİRKETLERE DUYURU

6120 SAYILI Türk Ticaret Kanunun 409 maddesine göre Anonim Şirketler, 617 maddesine göre de Limited Şirketler, her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır.

Yine Türk Ticaret kanunun 422 ve 617. maddesine istinaden adı geçen LİMİTED ve ANONİM ŞİRKETLER bu genel kurullara ait tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Önemle duyurulur

TÜZEL KİŞİYİ TEMSİLEN SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MÜDÜRLER HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, görev sürelerinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini ya da müdürlük görevini sürdürürler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yani 01.10.2012 tarihine kadar istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir.

   Ancak, yönetim kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğu tüzel kişi ortakların temsilcilerinden oluşan anonim şirketlerde, söz konusu üyelerin, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde farklı zamanlarda istifa etmeleri ve yerlerine seçilecek üyelerin tescil edilmesi suretiyle Kanuna uyum sağlayabileceklerdir. Yani, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde alınan istifa ve atamaya ilişkin kararlar tescil edildikten sonra aynı koşulu korumak kaydıyla daha sonra alınan istifa ve atama kararının tescili talep edilebilecek, böylece yönetim kurulunun çoğunluğu veya tamamı değiştirilebilecektir.

   Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de, aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanunu m.623 hükmünün gereği yerine getirilir. (Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.25/f.1)

HABERLER / DUYURULAR
 
Yazı boyutu: 12 Punto15 Punto18 Punto20 Punto
SANDIKLI’DA YAŞAMIŞ ÜNLÜ BİR HIRİSTİYAN ÖNDERİ AZİZ ABERKİOS’UN MEZAR YAZITI SANDIKLI’DA MI BULUNDU?
2012-12-04


     SANDIKLI’DA YAŞAMIŞ ÜNLÜ BİR HIRİSTİYAN ÖNDERİ AZİZ ABERKİOS’UN MEZAR YAZITI SANDIKLI’DA MI BULUNDU?

            Hıristiyan tarihi açısından büyük öneme sahip olan ve “Hıristiyan Yazıtlarının Kraliçesi”  olarak adlandırılan yazıtın, Sandıklı’da bulunduğu ve 1892 yılında o zamanın padişahı olan Sultan II. Abdulhamit’in izni ile Vatikan’a hediye edildiği ortaya çıktı. Hıristiyanlık tarihi açısından büyük öneme sahip olan bu yazıtın ilçemizde bulunarak Vatikan’a gitmesi, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Aziz Aberkios’un mezarının da Sandıklı’da olduğunun göstergesi olduğu belirtildi.

            Daha önce araştırmacı – yazar Ali Osman KARAKUŞ tarafından belirtilen bu gerçek, 19 – 21 Ekim 2011 tarihleri arasında ilçemizde düzenlenen “Sandıklı Araştırmaları Sempozyumunda”  Prof. Dr. Hasan MALAY ve Doç. Dr.  Cumhur TANRIVER tarafından sunulan tebliğ ile de bilimsel olarak da ortaya konulmuş oldu.

            Ege Üniversitesi tarafından basılan sempozyumun kitabının 51. sayfasında “II. YÜZYILDA SANDIKLI’DA YAŞAMIŞ ÜNLÜ BİR HRİSTİYAN AZİZİ:ABERKİOS” başlığı ile de yayınlanarak bilimsel literatüre de girmiş bulunmaktadır.

            ÇALIŞMA GURUBU KURULDU

            Sandıklı Araştırmaları Sempozyumundan sonra ortaya çıkan bu durumun üzerine ilçemizde bir araştırma grubu kuruldu. Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa ÖZER, Sandıklı Kent Konseyi Başkanı Lütfi ÖNER, Sandıklı Kültür Varlıkları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem ÇAVUŞ, Mimarlar Odası Sandıklı Temsilcisi Ziya DAZKIR, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet NAYAN, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Ali ÖZESKİ, Ticaret ve Sanayi Odası Personeli Mustafa OĞUZ ve Eğitimci Yazar Mustafa ÇÖL’ den oluşan çalışma grubu çalışmalarına başladı.

            AMACIMIZ SANDIKLI’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK VE SANDIKLI EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTIR

            Çalışma grubu yaptığı açıklamada, “İnanç turizmi dünyada turizm açısından önemli bir yer kaplamaktadır. Bu noktada bize en yakın örnek Yalvaç’tır. Yalvaç’a yılda elli – atmış bin arası turist gelmektedir. Hıristiyanlık tarihi açısından son derece önemli olan ve şu anda Vatikan Müzesinde sergilenen bu anıt ile ilgili atılacak somut adımlar sonucunda, hem Sandıklı’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılacak hem de  ilçemiz Sandıklı’ya da çok sayıda yerli ve yabancı turist gelmesi sağlanarak ekonomiye katkıda bulunulacaktır. Denildi.  

PROJE ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

            AzizAberkios’un Sandıklı’da yaşamış olması ve “Tarihlenebilen en eski Hıristiyanlık yazıtının” ilçemizde bulunmuş olması üzerine proje çalışmalarına başlanıldığı belirtildi. İlk olarak, Üniversite ayağını genişletmek isteyen çalışma gurubu, Yakın Çağ tarihçisi Doç.Dr. Yusuf KILIÇ’ ı Pamukkale Üniversitesinde ziyaret etti. Burada Aberkios ile ilgili bilgiler veren gurup, amaçlarının şu an Vatikan Müzesinde sergilenmekte olan yazıtın bire bir kopyasını yaptırarak, Hüdai Kaplıcasında sergilemek olduğunu söylediler. Bunun için de Zafer Kalkınma Ajansına proje hazırlamaya karar verdiklerini belirten çalışma gurubu,  Aberkios ile daha kapsamlı araştırmalar yapılması ile ilgili çalışmalar konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Çalışma gurubu en kısa zamanda projeyi tamamlayarak maddi olarak destek bulmak istediğini de belirttiler.

            Hazırlanmakta olan Projenin kabul görmesi halinde, Hüdai Kaplıcasında, Vatikan’da bulunan Aberkios Yazıtının bire bir örneğinin ve kaplıcadaki tarihi eserlerin bulunduğu açık hava sergisi açılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca projede tanıtım materyallerinin hazırlanmasının da bulunacağı ve Aberkios’la beraber Hüdai Kaplıcamızın da dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı söylendi.

HÜDAİ KAPLICALARI 2000 YILDIR ŞİFA DAĞITIYOR

            Akdeniz Üniversitesi profesörlerinden Arkeleog Fahri IŞIK geçmiş yıllarda yaptığı araştırmalarda Hüdai Kaplıcalarının 2000 yıldır tedavi amaçlı kullanıldığını Afyonkarahisar Araştırmalarına bildiri halinde sunmuştu.

            Bildiride Frigya döneminde Kaplıcada dorukta yanları basamaklı ve bir kenarında “kurban” ya da “sunu” çukuru içeren Kaya Tapınağından bahsetmekte.Yine kaplıcaya dört kilometre mesafedeki Hieropolis şehrinde yaşamış Aziz Aberkius’ un kaplıcada hastaları tedavi ettiğini belirtmişti.
Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Resmi İnternet Sitesi
Çay Mahallesi Dereboyu Sokak No:49 Sandıklı / Afyonkarahisar
sandiklitso@tobb.org.tr