• HÜDAİ KAPLICALARI
    Sağlık ve huzur kaynağı, dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları
  • TARİHİ SANDIKLI EVLERİ
    Tarihin görkemli tanıkları: ünlü, tarihi Sandıklı evleri
  • YUNUS EMRE
    Aşkın, sevginin efendisi gönüller sultanı: Yunus Emre
MİSYONUMUZ KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası'nın misyonu, 5174 sayılı kanun tarafından üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik faaliyetlerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerin birbiri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak olarak belirlenmiştir.KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerimizie hizmet verirken yasal gerekliklerin karşılanmasına verdiğimiz önem kadar;

• Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yerine getirecek kalitede hizmet sunmak.
• Sandıklı'nın iktisadi ve toplumsal yaşamının gelişmesine katkıda bulunmak.
• Kamu yararını ön planda tutarak üyelerimizin menfaatlerini korumak.
• Tüm bu hedeflerin ülke ekonomisinin gelişim sürecine katkı sağlamasını gerçekleştirmektir.Bu amaçla bize bu zorlu yolda ışık tutacak ilkelerimiz;

• Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,

• Üyelerimizle sağlıklı ve sürekli iletişim kurarak, üye-oda bütünleşmesini sağlamak,

• İlçenin ekonomik gelişimini hızlandırmak için gerek yurtiçi gerekse yurtdışında tanıtım ve saha çalışmasını etkili biçimde yürütmek,

• Girişimciliği desteklemek ve bunun için yol gösterici rolünü üstlenmek,

• Sürekli gelişimi hem oda bünyesindde, hem de üye bünyesinde desteklemek ve bunun sağlanması için gerekli tüm gereksinimleri uyum içinde kullanmak,

• Birliktelik ruhunu ve katılımcılığı teşvik etmek,

• Üyelerimizin gelişimini sağlamak ve küresel pazar entegrasyonunu hızlandırmak için programlar geliştirmek,

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi için yol gösterici olmak, desteklemek,

• Yabancı sermayenin bölge yatırımları için girişimlerde bulunmak, kılavuzluk etmek ve uyum sürecine katkı sağlamak,


Tüm bu ilkelerin gerçekleşmesi ve uyum içerisinde yönetilebilmesini sağlamak amacıyla planlı, sistemli belirli kalite düzeyinde olmasını stratejik hedef olarak benimsemek en öncül hedefimizdir.


Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Resmi İnternet Sitesi
Çay Mahallesi Dereboyu Sokak No:49 Sandıklı / Afyonkarahisar
sandiklitso@tobb.org.tr