• HÜDAİ KAPLICALARI
    Sağlık ve huzur kaynağı, dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları
  • TARİHİ SANDIKLI EVLERİ
    Tarihin görkemli tanıkları: ünlü, tarihi Sandıklı evleri
  • YUNUS EMRE
    Aşkın, sevginin efendisi gönüller sultanı: Yunus Emre
İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ

Trafikte kaydı olmayan özel veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına esas olması, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içindeki mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi ve devamlı olarak izlenmesi amacıyla Odamızda iş makineleri tescili işlemleri yapılmaktadır.


İş makinelerinin tescil edilmesi için istenen belgeler şunlardır:
- Odaya hitaben yazılmış iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe,
- İş makinesine sahiplik belgesi,


Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz.),
Noter satış senedi,
Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi,
(yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti) gerekmektedir.


- Makine üzerinde tadilat yapılmış ise, bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi,
- Teknik belge (Varsa makineye ait teknik belge istenir, yoksa belirtilen Teknik belge bilgileri eksiksiz olarak yazılıp makine mühendisi ve araç sahipleri tarafından kaşelenir ve imzalanır.)


Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Resmi İnternet Sitesi
Çay Mahallesi Dereboyu Sokak No:49 Sandıklı / Afyonkarahisar
sandiklitso@tobb.org.tr