IX.TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASINDA İLÇEMİZ PROBLEMLERİNDEN 5 ADEDİ SUNULDU

6 Ekim 2016 tarihinde yapılan, IX.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası kapsamında , bölgemizi ve Sandıklı ilçemizi ilgilendiren ticaret ve sanayi ile ilgili beş adet problem ve çözüm önerileri sunulmuş ve IX.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası kitabı içerisinde yer almıştır.

 http://sandiklitso.tobb.org.tr/haber.php?kimlik=138