• HÜDAİ KAPLICALARI
    Sağlık ve huzur kaynağı, dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları
  • TARİHİ SANDIKLI EVLERİ
    Tarihin görkemli tanıkları: ünlü, tarihi Sandıklı evleri
  • YUNUS EMRE
    Aşkın, sevginin efendisi gönüller sultanı: Yunus Emre
KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiç birinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olan şirket kollektif şirkettir.(T.T.K.153)

Kollektif şirketi hakiki şahıslar kurarlar. Ortaklar tüm mal varlıkları ile şirkete karşı sorumludurlar. Bu durum, genelde birbirine yakın ve birbirini iyi tanıyan kişilerin bir araya gelmesini sağlamıştır. Ayrıca;

Kuruluş işlemlerindeki basitlik ve kolaylık,
Kuruluş işleminin resmi bir kurumdan izin alınmadan gerçekleşmesi,
Sözleşmedeki değişikliğin kolaylığı,
Ortak sayısının azlığı,
Ortaklık payı olarak, ortakların şahsi beceri ve emeklerini katabilmeleri,
Kâr ve zararın sözleşmede belirtildiği şekilde serbest olarak dağıtılması,
Şirketin tüzel kişiliği olmasına karşın vergiye tabi olmaması,
Kârdan kanunen yedek akçe ayırma zorunluluğunun olmaması,
Kollektif şirketlerin üstünlükleri olarak sıralanabilir.

KOLLEKTİF ŞİRKETLER - İLGİLİ BELGELER

EK BELGELER

MÜŞAVİR RAPORLARI İLE İLGİLİ HATIRLATMA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA VERİLMESİ GEREKEN RAPORLAR TİCARET ÜNVANI İLE İLGİLİ HATIRLATMA GENEL DİLEKÇE KURULUŞ DİLEKÇESİ PAY CETVELİ ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ Nevi Değişikliği

Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Resmi İnternet Sitesi
Çay Mahallesi Dereboyu Sokak No:49 Sandıklı / Afyonkarahisar
sandiklitso@tobb.org.tr